Gegrond Goed

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars

Een actueel overzicht van welke zorgverzekeraars voetreflexzonetherapie vergoeden vindt u op: www.vnrt.nl/vergoeding