Gegrond Goed

Beroepsvereniging

In 1983 werd de Vereniging van Nederlandse Reflexzone therapeuten, de VNRT, opgericht. De vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen van haar leden, maar ook van u als client. Om de kwaliteit van de reflexzonetherapie te bewaken is er een beroepsprofiel samen gesteld waaraan zowel de opleidingen als de leden moeten voldoen. Ik ben dan ook verplicht jaarlijkse bijscholingen te volgen zowel theoretisch als praktisch.

Klachtenregeling

Ik hoop natuurlijk dat dit nooit nodig zal zijn, maar het is mogenlijk een klacht in te dienen over een behandeling waarin u zich slecht kunt vinden. Ik ben zelf een voorstander om het eventuele probleem samen met u op te lossen, alles is bespreekbaar en ik probeer zoveel mogelijk een open houding te hanteren zodat er niets is wat ons kan belemmeren. Mocht dit niet lukken dan is er een onafhankelijke klachtencommissie die kan bemiddelen tussen u en de therapeut. Deze uitspraak is gebaseerd op de kwaliteitseisen en beroepscode van de VNRT waar ik bij aangesloten ben.

RBCZ

Tevens ben ik aangesloten bij RBCZ Register, Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.